14.04

Så har alle, der har indsendt interessetilkendegivelser til MFF fået svar.

Følgende projekter er alle blevet fagligt anbefalet af MFF bestyrelsen:

 • Dannelse, isolering og funktionel karakterisering af beta-kaseinfragmenter i mælk (BETAFRAG)

  Projektleder: Jan Trige Rasmussen, Institut for molekylærbiologi og genetik, AU

 • Forbedring af kvalitet og stabilitet af UHT behandlede mejeriprodukter ved enzymatisk design af mælkesukkerprofil

  Projektleder: Colin A Ray, Institut for fødevarevidenskab, KU

   

 • InBrine: Betydning af saltlagens mikrobielle sammensætning for smagsudvikling og hæmning af uønsket skimmelvækst på danske oste

  Projektleder: Lene Jespersen, Institut for fødevarevidenskab, KU

   

 • Flytte grænserne i osteproduktionen; brug af biobeskyttende kulturer til at reducere risikoen for ostefejl

  Projektleder: Fergal P Rattray, Institut for fødevarevidenskab, KU

   

 • Optimering af smagsdannelse i hårde oste

   Projektleder: Christian Solem, Fødevareinstituttet, DTU

   

 •  Effekt af UHT og opbevaring på den biologiske kvalitet af flydende modermælkserstatninger

  Projektleder: Dereck E. W. Chatterton, Institut for fødevarevidenskab, KU

   

 •  I´m still standing – Forebyggelse af skrøbelighed hos 80+ årige hjemmeboende borgere ved hjælp af mælkebaseret protein

  Projektleder: Paolo Caserotti, Institut for Idræt og Biomekanik, SDU

   

 • Effekten af valleprotein kvalitet på behandling af moderat underernærede børn

  Projektleder: Mark Manary, Washington University School of Medicine

   

  Ved projekt start vil der her på siden, under projekter, kunne findes nærmere information om de enkelte projekter.