13.10

Nyt opslag december 2016

Mejeribrugets ForskningsFond forventer at offentliggøre et nyt opslag primo december 2016 med opfordring til at indsende interessetilkendegivelser inden deadline den 7. februar 2017.