16.10

INDKALDELSE AF INTERESSETILKENDEGIVELSER

 

Mejeribrugets ForskningsFond indkalder interessetilkendegivelser til grundlagsskabende forskningsprojekter inden for Fødevaresikkerhed og mikrobiologi, Teknologi, Sundhed og ernæring samt Food aid i relation til mejeriprodukter.

 

Ansøgningsfrist er tirsdag, 28. november 2017.

Ansøgere kan forvente svar i primo februar 2018.

 

Her er links til en dansk og engelsk beskrivelse af ansøgningsprocedurer og Fondens indsatsområder samt ansøgningsskemaet på dansk og engelsk. Der er separate budgetskemaer - se her for dansk og engelsk budgetskema.  

BEMÆRK AT ANSØGNINGSSKEMAET OG BUDGETSKEMAET SKAL BENYTTES.

 

Yderligere oplysninger og vejledning fås ved henvendelse til Mejeribrugets ForskningsFonds sekretariat:

 

Grith Mortensen 

Dir. + 45 3339 4665

Mobil: +45 4096 4114

E-mail: gmo@lf.dk

 

Kim Tram Sørensen

Dir. + 45 3339 4479

Mobil:  +45 2335 6833

E-mail: kts@lf.dk