Styregrupperne er forum for de faglige diskussioner

MFF følger projekterne tæt via deltagelse i tre tværgående, faglige styregrupper, som dækker alle forskningsprojekterne i MFF. Styregrupperne består af mejerirepræsentanter og forskere. På de halvårlige styregruppemøder diskuteres projekternes resultater og planer, ligesom styregrupperne koordinerer samspillet mellem de enkelte projekter. Det er vigtigt for mejeribranchen, at projekterne fagligt supplerer hinanden og passer ind i den aktuelle forskningsstrategi for MFF.

De tre styregrupper er ledet af en mejerirepræsentant:

  • Teknologi: Vice President, SupplyChain Excellence Brian Dohn-Bassøe, Arla Foods amba 
  • Mikrobiologi: Direktør Poul J. Pedersen, Thise Mejeri
  • Sundhed & Ernæring: Senior R&D Manager Henrik J. Andersen, Arla Foods Ingredients