Mejeribrugets ForskningsFond (MFF) er en ikke-erhvervsdrivende fond, oprettet af Mejeriforeningen i 1990. MFF administreres af Landbrug & Fødevarer.

 
Projekter
Herunder kan du læse om vores igangværende projekter inden for teknologi, mikrobiologi, sundhed og ernæring samt food aid.

Teknologi


Mikrobiologi


Sundhed og Ernæring


Food Aid
 
Afsluttede projekter
Oversigt over de projekter under Mejeribrugets Forskningsfond, der er afsluttede.

Slutrapporter for afsluttede projekter kan rekvireres ved henvendelse til Mejeribrugets ForskningsFond's sekretariat